Regulamin

img

www.pharmaverum.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Tomasz Kozakiewicz oraz Dariusz Kaniowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHARMAVERUM Spółka Cywilna Tomasz Kozakiewicz, Dariusz Kaniowski z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, NIP 7252299054, REGON 385967755, prowadząSklep pod adresem www.pharmaverum.pl. 
 2. Poniższy regulamin skierowany jest do Klienta i reguluje tryb i zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. 
 3. Do korzystania ze Sklepu i sprawdzania asortymentu konieczne jest: posiadanie urządzenia z dostępem do internetu i przeglądarką internetową, wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, a w przypadku zawierania umowy sprzedaży dodatkowo wymagane jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 4. Klient może komunikować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

– strony internetowej, poprzez zakładkę „Kontakt”

– poczty elektronicznej (biuro@pharmaverum.pl),

– telefonicznie pod numerami +48 693-026-684, +48 690-033-353 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00),

– pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 90- 135 Łódź). 

5. Klient może założyć Konto na stronie www.pharmaverum.pl, aby mieć dostęp do historii swoich zamówień. Klient nie ma obowiązku zakładania Konta, aby zapoznać się z asortymentem sklepu oraz złożyć Zamówienie. 

6. Ceny podawane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są cenami zawierającymi VAT (cena brutto). Ceny przy produktach nie zawierają ceny dostawy. 

7. Sprzedawca w każdym momencie ma prawo do zmiany ceny towarów, udzielenia rabatu na cały asortyment lub pojedyńcze produkty bądź wycofania Towaru. 

8. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu z Dostawą na terenie Polski oraz wymienionych krajów (Czechy, Niemcy, Węgry, Litwa, Łotwa, Słowacja, Ukraina, Austria, Belgia, Dania, Estonia, Holandia, Luksemburg, Słowenia, Bułgaria, Szwajcaria, Finlandia, Francja, Wielka Brytania i Irlandia Płn, Włochy, Rumunia, Szwecja, Lichtenstein)

§2

Definicje

 1. Dni robocze- każdy z dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 
 2. Dostawa- czynność mająca na celu dostarczenie Klientowi Towaru wskazanego w Zamówieniu,
 3. Klient- każda osoba składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu,
 4. Konto- Konto Klienta, które może założyć w Sklepie, gromadzone są tam jego dane oraz historia zamówień,
 5. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,
 6. Newsletter- aktualne informacje o produktach i Sklepie rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej,
 7. Regulamin- niniejszy dokument,
 8. Sklep- oznacza serwis internetowy, pod którym Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, dostępny pod adresem: https://pharmaverum.pl/,
 9. Sprzedawca- PHARMAVERUM Spółka Cywilna Tomasz Kozakiewicz, Dariusz Kaniowski z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 40/1, 90-135, NIP 7252299054, REGON 385967755,
 10. Towar- dobro materialne przeznaczone na sprzedaż, tutaj: suplementy diety, produkty kosmetyczne,
 11. Umowa- oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą,
 12. Zamówienie- oświadczenie woli klienta mające na celu zawarcie umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, opisujące rodzaj i ilość zamawianego Towaru oraz dane niezbędne do wysyłki. 

§3

Założenie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta jest całkowicie darmowe.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie niezbędne jest wypełnienie formularzu rejestracji. 
 3. Na Stronie internetowej konieczne jest podanie adresu e- mail, na który zostaje wysłany login oraz tymczasowe hasło do logowania. 
 4. Po zalogowaniu wspomnianymi powyżej danymi klient może edytować hasło i dane konta oraz zmienić swoje dane. Klient może edytować te dane każdorazowo po zalogowaniu. 
 5. Klient może w każdym czasie usunąć Konto.

§ 4

Składanie Zamówień

 1. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę i siedem dni w tygodniu. 
 2. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera interesujący go produkt i klika przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”, następnie Klient wykonuje kolejne kroki w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty. 
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e- mail potwierdzający złożone zamówienie wraz z informacją o zamówionych produktach oraz sposobie Dostawy. 
 4. W przypadku zamówień powyżej 170 zł na terytorium Polski Klient nie ponosi kosztów Dostawy 
 5. W celu modyfikacji bądź anulowania zamówień Klient powinien niezwłocznie po jego złożeniu skontaktować się ze Sprzedawcą (drogą e-mail bądź telefonicznie). 

§5

Oferowane metody płatności oraz dostawy

Klientowi w Sklepie udostępnione zostały następujące metody płatności: 

 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy- numer rachunku bankowego 09 1140 2004 0000 3702 7999 6081 (mBank,), 
 • płatność za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 ( SIX Payment Services (Europe) S.A. spółka prawa luksemburskiego 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg. Oddział w Polsce ul. Prosta 68, PL-00-838 Warszawa.
 • płatność za pośrednictwem systemu płatności Tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań),
 • płatność kartą za pośrednictwem Elavon (Elavon Financial Services Designated Activity Company z siedziba w Loughlinstown, hr. Dublin, Irlandia, zarejestrowana pod numerem 418442). Płatność za pośrednictwem Elavon powiązana jest z płatnością Tpay.com i stanowi dodatkową opcję po przekierowaniu na stronę płatności Tpay.

Klientowi w Sklepie udostępnione zostały następujące metody dostawy:

       a) na terenie Polski:

 • 14 zł – za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
 • 17,5 zł – za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost – przesyłka za pobraniem
 • 15 zł – za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL
 • 11,6 zł- za pośrednictwem paczkomatu InPost

      b)  Wysyłka zagraniczna do wymienionych krajów (Czechy, Niemcy, Węgry, Litwa, Łotwa, Słowacja, Ukraina, Austria, Belgia, Dania, Estonia, Holandia,     Luksemburg, Słowenia, Bułgaria, Szwajcaria, Finlandia, Francja, Wielka Brytania i Irlandia Płn, Włochy, Rumunia, Szwecja, Lichtenstein).

 • 44,99 zł – za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

Po dokonaniu przedpłaty przez Klienta towar zostaje wysłany pod wskazany w zamówieniu adres.

§ 6

Realizacja Zamówień

 1. Wymogiem realizacji Zamówienie złożonego przez Klienta jest poprawne wprowadzenie danych osobowych i kontaktowych, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Zamówienia.
 2. Jeżeli Klient niepoprawnie bądź niekompletnie uzupełni formularz Zamówienia Sprzedawca będzie podejmował próby kontaktu w celu potwierdzenia bądź uzupełnienia danych. Jeżeli Sprzedawcy nie uda się skontaktować w przeciągu 7 dni Zamówienie zostanie anulowane a środki zwrócone na konto. 
 3. Sprzedawca nie odpowiada za podanie nieprawidłowych lub niezupełnych danych przez Klienta.
 4. Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 5. Czas dostawy na terytorium Polski zależny jest od aktualnej ilości Zamówień przy czym nie powinien on być dłuższy niż 3 dni robocze. Dostawa zagraniczna do krajów wymienionych w §5 zależy od ilości zamówień przy czym nie powinna być dłuższa niż 5 dni roboczych. Zamówienie są realizowane chronologicznie.
 6. Potwierdzeniem zakupu jest dołączany do Zamówienie paragon bądź (na życzenie Klienta) FV.
 7. Zamówienia pakowane są w tekturową przekładkę oraz foliopak kurierski i wysyłane za pośrednictwem firmy InPost lub DPD 
 8. Klient po otrzymaniu Zamówienia zobowiązany jest zweryfikować czy przesyłka nie została uszkodzona i jest zgodna z zamówieniem (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). Jeżeli Klient zauważy jakiekolwiek uchybienia odnośnie dostarczonej przesyłki powinien niezwłocznie zgłosić to do Sprzedawcy bądź (jeżeli kurier jest obecny przy weryfikacji przesyłki) odmówić przyjęcia Towaru.

§7

Prawo Odstąpienia Od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Czas na zwrot liczony jest od momentu wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w momencie, gdy przedmiotem świadczenia jest Towar, który został otwarty po dostarczeniu, jako Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną (poprzez e- mail) lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 5. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy.
 6. W momencie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 7. Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie, a na pewno nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy w stanie w jakim Towar dostarczono Klientowi
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, jaką poniósł Konsument za Towar do momentu jego otrzymania.
 9. Zwrot środków dokonany jest w ten sam sposób, w jaki Konsument dokonał płatności, na wyraźne życzenie Konsumenta sposób ten może zostać zmieniony.
 10. Koszty zwrotu Towaru pokrywane są w całości przez Konsumenta- zgodnie ze stawkami wybranego przewoźnika. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dane sprzedawcy: 

Nazwa: PHARMAVERUM Spółka Cywilna Tomasz Kozakiewicz, Dariusz Kaniowski 

Adres: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź 

NIP: 7252299054

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

ZWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, ze zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Nazwa Towarów:

Data zakupu: 

Data otrzymania Towarów: 

Numer paragonu: 

DANE KUPUJĄCEGO

Imię i Nazwisko:

Adres: 

Miejscowość, data………… Podpis

Zwrot środków zostanie dokonany na numer rachunku, z którego robiona była płatność za Towar.

Jeżeli zwrot środków ma nastąpić na inny numer rachunku proszę wskazać go w formularzu.

§8

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje Prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru jeżeli okaże się on niezgodny bądź będzie posiadał wady. 
 2. Klient składa reklamację drogą e- mailową, na adres biuro@pharmaverum.pl.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawarte były takie informacje, jak: dane Klienta składającego reklamację, opis wady, w jakich okolicznościach wystąpiła bądź mogła wystąpić oraz żądanie Klienta związane z wadą Towaru. 
 4. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany Towar, na koszt Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się (e- mailowo bądź telefonicznie) ze Sprzedawcą. 
 5. Sprzedawca odniesie się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie- nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

§ 9

Postanowienia Końcowe 

 1. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawa do wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawieranych przez dokonaniem zmian w Regulaminie stosuje się Regulamin, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy. 
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.